SecureMe2

ShieldGuard

Met ShieldGuard levert SecureMe2 actieve bewaking van Cyberalarm meldingen. Cyberalarm voert analyse uit op het netwerkverkeer van alle aangesloten apparatuur en alarmeert direct zodra een dreiging wordt herkend. ShieldGuard is de meldkamerdienst voor bewaking van alarmen, analyse, prioritering en instructies voor opvolging.

laptop
inner-content

Prioritering & Analyse

Op basis van actuele inzichten, uitgebreide Threat Intelligence, kennis van kwetsbaarheden en uw infrastructuur kunnen we u snel informeren waar NU aandacht voor nodig is.

Incidenteel een alarm opvolgen is belangrijk maar de samenhang tussen alle voorkomende meldingen geeft noodzakelijk inzicht. SchieldGuard optimaliseert uw cyberstrategie met heldere rapportages.

Wel actieve bewaking van alarmen, geen eigen medewerkers.

Is er voldoende capaciteit beschikbaar om adequaat met de digitale dreiging om te gaan?

Met actieve bewaking en procesmatige opvolging door ShieldGuard worden uw eigen medewerkers vrijgespeeld om pro-actief beheer of projecten te kunnen uitvoeren. ShieldGuard doet de eerste analyse en komt pas in de lucht als het echt nodig is. Met heldere, to-the-point inzichten, voorgestelde correctieve maatregelen en overzichtelijke rapportages om de dreiging weg te nemen of te minimaliseren.

mijncyberalarm dahboard
MijnCyberalarm Dashboard
logo-secureme2
Actieve bewaking van alarmen

Periodiek worden rapportages geleverd om de effectiviteit van uw security management in kaart te brengen, bevindingen door te spreken en optimalisaties voor te stellen.

logo-secureme2
Prioritering en escalatie

Alarmen worden geanalyseerd en van een prioriteit voorzien op basis van actuele dreigingen, bekende kwetsbaarheden en context. Als alarmen blijven bestaan worden escalatietrajecten gestart.

logo-secureme2
Contact met uw beheerorganisatie

Bij urgente alarmen wordt contact opgenomen met uw organisatie of ICT-partner volgens een vastgesteld proces.

logo-secureme2
Management Rapportages

Cyberweerbaarheid is niet slechts een IT, maar een business continuïteit aangelegenheid

ShieldGuard START

ShieldGuard START is het instap-abonnement voor 5×8 bewaking van Cyberalarm meldingen. Er wordt actief gereageerd op prioriteit 1 (Urgent) en prioriteit 2 (Hoog). Als een alarm optreedt pakt het Shieldguard-team van SecureMe2 de melding op en start de analyse. Om de analyse adequaat te kunnen uitvoeren wordt bij het aanvangen van ShieldGuard een intake uitgevoerd op de ICT-infrastructuur. Ook wordt er een overzicht gemaakt van de contactpersonen en een escalatieschema opgesteld. Na het documenteren van de infrastructuur en vastleggen van de samenwerking wordt Cyberalarm aangepast zodat het samen kan werken met de ShieldGuard systemen. Daarna start de actieve bewaking.

ShieldGuard PLUS

Organisaties kunnen ook gebruik maken van ShieldGuard PLUS. Dit is een uitbreiding op START. Hierbij wordt ook een set ‘hygiene’ aspecten van uw ICT inrichting meegenomen. Dit zijn veel voorkomende (mis-)configuraties waardoor digitale criminelen makkelijke toegang tot uw organisatie kunnen krijgen.

Deze periodieke checks zijn:

  • E-mail anti-spoofing checks (SPF/DMARC/DKIM)
  • DNS validatie
  • Website/CMS scanning
  • Open poorten analyse
  • Optioneel: Kwetsbaarheden notificatie

Ontzorging met ShieldGuard

Met ShieldGuard weet u zeker dat een onafhankelijke organisatie een oogje in het zeil houdt. Uw eigen medewerkers kunnen zich focussen op beheer, changes en projecten.

ShieldGuard levert een meldkamer-service gebaseerd op de Cyberalarm meldingen. Dat houdt in dat er bepaalde activiteiten niet onder ShieldGuard vallen:

O.a. Pentesting, Forensics, Audit & Compliancy, Systeembeheer, Architectuur, Incident Response, etc.

Elke organisatie is uniek. De tijd die nodig is om ShieldGuard actief te krijgen hangt af van diverse aspecten. Tijdens de inventarisatie is opstellen van een implementatieplan altijd van toepassing.

"Met ShieldGuard levert SecureMe2 ons de ontzorging die we nodig hebben om goed met de detecties van Cyberalarm om te gaan. We worden nu echt geholpen..."

5/5

Stel je vraag
aan Alexander.

Alexander Zwiep - CCO
Alexander Zwiep

085-060 5424