SAM helps governments and municipalities

Citizens trust that the government will handle their data with care

Trust cannot be ashamed

Governments and municipalities know better than anyone that protecting (special) data from citizens is their primary responsibility. We see that protection against cybercrime is not sufficiently guaranteed. All too often we read in the media that data ended up on the street. You want to prevent that from happening.

Prove that you are in control

With the SAM Cyber Alarm, an organisation can actively monitor whether all organisational and technical measures work as intended. And if that is not the case, SAM will detect abnormal (possibly malicious) traffic and immediately send out an alarm.

Ask yourself

Nationaal Cybersecuritybeeld 2020:

"Snelle detectie kan gevolgen beperken, maar over het algemeen duurt het lang. Het vroegtijdig detecteren van aanvallen is een basismaatregel. Des te eerder, des te beter. Dat blijft echter voor veel organisaties een complexe opgave."

"Volgens een onderzoek was in 2019 de gemiddelde detectietijd van een aanval 56 dagen. Deze gemiddelde detectietijd is niet in verhouding met de snelheid waarmee een aanvaller zijn doel kan bereiken. Die heeft slechts enkele uren nodig. In het jaarbeeld staat dat actoren snel misbruik maken van gepubliceerde kwetsbaarheden. Ook wanneer de aanvaller op minder snel succes uit is, bijvoorbeeld voor spionage, kan snelle detectie de schade beperken."

Verhoog uw weerbaarheid direct! 

SAM Cyber Alarm

This website uses two types of cookies: for the correct design and use of anonymized visitor statistics via Google Analytics. More information can be found in our Privacy Policy.