SAM helps financial service providers

You have a lot of data from your customers. Theft can have major consequences

You need data from your customers

As a financial service provider, you cannot do without detailed information from your customers. And that data must be protected with great care against unauthorised use. Abuse immediately means that your customers will no longer have confidence in your organisation.

Proven effective

With the SAM Cyber Alarm, you can actively monitor whether all organisational and technical measures work as intended. And if that is not the case, SAM will detect abnormal (possibly malicious) traffic and immediately send out an alarm.

With the SAM Cyber Alarm you

Nationaal Cybersecuritybeeld 2020:

"Snelle detectie kan gevolgen beperken, maar over het algemeen duurt het lang. Het vroegtijdig detecteren van aanvallen is een basismaatregel. Des te eerder, des te beter. Dat blijft echter voor veel organisaties een complexe opgave."

"Volgens een onderzoek was in 2019 de gemiddelde detectietijd van een aanval 56 dagen. Deze gemiddelde detectietijd is niet in verhouding met de snelheid waarmee een aanvaller zijn doel kan bereiken. Die heeft slechts enkele uren nodig. In het jaarbeeld staat dat actoren snel misbruik maken van gepubliceerde kwetsbaarheden. Ook wanneer de aanvaller op minder snel succes uit is, bijvoorbeeld voor spionage, kan snelle detectie de schade beperken."

Verhoog uw weerbaarheid direct! 

SAM Cyber Alarm

This website uses two types of cookies: for the correct design and use of anonymized visitor statistics via Google Analytics. More information can be found in our Privacy Policy.