Veelgestelde vragen.

Wat zijn de gevolgen van een security incident?

De grootste problemen zijn business continuïteit, reputatieschade en kosten. De onbeschikbaarheid van IT en dus bedrijfsprocessen, de ondersteuning van experts op het gebied van security incidenten, in het ergste geval het betalen van de hackers en het daarna het repareren van de hele IT-omgeving zijn enorme kostenposten. Als vervolgens de klanten niet goed worden geïnformeerd en begeleid kan dat ook een grote impact op omzet hebben. Gemiddelde kosten van een dergelijk traject: downtime van IT: 140.000 Euro per dag tot 540.000 euro per uur voor de grootste organisaties, gemiddeld 200.000 euro losgeld, 750 euro per uur voor incident response en 400.000-1.000.000 euro voor het compleet doorlichten en repareren van de IT-omgeving.