Veelgestelde vragen.

Hoe voldoe ik aan wet- en regelgeving?

Iedere organisatie wordt geacht zich aan wet- en regelgeving te houden. De AVG, die in 2018 in het leven is geroepen, verplicht organisaties aantoonbaar in control te zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Het slechts hebben van een firewall en anti-virus wordt niet meer als in control gezien. Er moet meer gedaan worden om te kunnen bewijzen dat je als organisatie het belang van klanten, leveranciers en medewerkers vooropstelt en dus de juiste maatregelen treft. Hierbij is monitoring de norm.