Veelgestelde vragen.

Hoe ga ik om met ketenrisico’s?

Iedere organisatie heeft één of meerdere (IT-)partners. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat je niet kunt worden aangevallen via kwetsbaarheden in het IT-landschap van partners. Ketenrisico’s zijn te mitigeren door van kritische partner te eisen dezelfde securitymaatregelen te nemen en samen te werken om de weerbaarheid te verhogen. De AVG vereist dat de organisatie de dataveiligheid binnen de keten in kaart heeft en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Dat geldt in het bijzonder voor IT-leveranciers. Idealiter kan een organisatie controleren of de IT-partner informatiebeveiliging aantoonbaar goed geregeld heeft.