SAM helps datacenters

Your customers trust your expertise for their safety

Advanced Malware Threat Detection

Modern data centres provide more than CPU cycles and storage alone. More and more they have to distinguish themselves with extra services that increase the convenience and security of the systems. Customers implicitly assume that you will support them with the availability and performance of their applications. But do you also protect their data streams?

Taking care of your customers

With the SAM Cyber ​​Alarm, you can quickly offer this service to your customers based on virtual appliances. With this you help the resilience of the customer, you can generate more sales and prevent incidents.

Ask yourself

Nationaal Cybersecuritybeeld 2020:

"Snelle detectie kan gevolgen beperken, maar over het algemeen duurt het lang. Het vroegtijdig detecteren van aanvallen is een basismaatregel. Des te eerder, des te beter. Dat blijft echter voor veel organisaties een complexe opgave."

"Volgens een onderzoek was in 2019 de gemiddelde detectietijd van een aanval 56 dagen. Deze gemiddelde detectietijd is niet in verhouding met de snelheid waarmee een aanvaller zijn doel kan bereiken. Die heeft slechts enkele uren nodig. In het jaarbeeld staat dat actoren snel misbruik maken van gepubliceerde kwetsbaarheden. Ook wanneer de aanvaller op minder snel succes uit is, bijvoorbeeld voor spionage, kan snelle detectie de schade beperken."

Verhoog uw weerbaarheid direct! 

SAM Cyber Alarm

This website uses two types of cookies: for the correct design and use of anonymized visitor statistics via Google Analytics. More information can be found in our Privacy Policy.